Meer informatie

Voor diegenen die in een borstlifting geïnteresseerd zijn: 

In de loop der jaren beginnen de borsten van vrouwen meer en meer door te hangen vooral bij diegenen die zwaardere borsten hebben. Factoren die er toe bijdragen dat borsten beginnen door te hangen zijn: zwangerschap, borstvoeding, zwaartekracht, weinig elastische huid. Een borstlifting is een heelkundige ingreep om doorgezakte borsten terug een normale vorm en stand te geven. Het effect is steeds tijdelijk omdat de invloed van de zwaartekracht door een heelkundige ingreep niet kan worden weggenomen. Hoelang het resultaat van een borstlifting stand houdt, is afhankelijk van de individuele omstandigheden en eigenschappen. Bij een borstlifting kan ook de omvang van het tepelhof verkleind worden in verhouding tot het verkleinde volume van de borst. Indien uw borsten niet meer volumineus zijn (zoals bvb. na zwangerschap) kunnen borstprothesen in combinatie met een lifting zowel het borstvolume als de borststevigheid verbeteren. Nochtans is zulke combinatie van volumevermeerdering door prothesen en lifting beter uit te voeren in 2 verschillende ingrepen om een juister idee te hebben hoeveel huid moet worden verwijderd en hoeveel de tepel moet worden gelift. Deze rubriek kan je de basisbegrippen doen begrijpen zodat je kan nagaan of deze ingreep al dan niet gepast is voor jou. Niet al je vragen zullen hierdoor kunnen worden beantwoord omdat veel van jouw specifieke situatie afhangt en deze vragen kunnen het best in een persoonlijk consult met dokter D'Hondt besproken worden. 

Voor wie is een borstifting het best geschikt?

Een borstlifting kan jouw fysisch voorkomen en zelfbeeld duidelijk verbeteren maar zal er niet noodzakelijkerwijze toe leiden dat mensen uit jouw omgeving je anders gaan benaderen. Vooraleer je tot deze ingreep beslist, moet je goed nadenken over jouw verwachtingen en bespreek je deze met dokter D'Hondt tijdens het persoonlijke consult. 

Voor een borstlifting zijn de patiënten het best in een goede algemene fysische en psychische gezondheid. Het is van belang dat de patiënten realistische verwachtingen hebben over het resultaat. De beste resultaten worden bereikt bij vrouwen met kleine hangborsten. Borsten van gelijk welk volume kunnen gelift worden maar de resultaten zullen niet zo blijvend zijn bij zware borsten als bij kleine borsten omwille van hun gewicht. 

Indien je nog kinderen wenst, is het beter te wachten met jouw borstlift tot na de laatste zwangerschap en borstvoeding. Een borstlifting heeft echter geen invloed op toekomstige zwangerschappen maar een latere zwangerschap zal de borsten opnieuw doen uitzetten waardoor de resultaten van een eerdere borstlifting teniet kunnen worden gedaan. 

Risico's bij een borstlifting: 

Een borstlifting is geen simpele operatie maar is wel een veilige routine-operatie indien ze wordt uitgevoerd door een ervaren plastische chirurg. Ondanks dat kunnen er onverwachte complicaties optreden, zoals bij elke heelkundige ingreep. Bloedingen en infecties zijn zelden bij een borstlifting, maar indien ze optreden kunnen de littekens hierdoor breder worden. Dit risico wordt kleiner indien je nauwgezet de raadgevingen van dokter D'Hondt volgt zowel voor als na de ingreep. 

Een borstlifting geeft permanente littekens die echter door BH en badpak kunnen worden bedekt. De littekens worden meestal zeer fijn en bleken duidelijk af, hoewel bij rokers de littekens breder kunnen worden omdat bij deze personen ook de wondheling trager verloopt. 

Hoe plan je het best een borstlifting?

Het is heel belangrijk om tijdens jouw eerste consult jouw verwachtingen betreffende het resultaat aan dokter D'Hondt te kennen te geven en goed te luisteren wat zijn mening daarover is. Ieder patiënt en elke operateur hebben een verschillende mening over de ideale grootte en vorm van borsten. 

Dokter D'Hondt zal jouw borsten onderzoeken en opmeten terwijl je staat of zit. Hij zal je verduidelijken welke specifieke kenmerken bij jou (grootte en vorm van de borsten, huidelasticiteit en ouderdom) eventueel de ingreep kunnen beïnvloeden en hij zal je ook te kennen geven of hij van oordeel is of een borstprothese al dan niet wenselijk is. Er wordt bepaald welke methode van borstlifting het best individueel wordt toegepast: 

De verschillende mogelijkheden zijn:

  • Pseudolifting alleen met prothese.
  • Huidlifting met verplaatsing van tepel-tepelhofkomplex: gaande van een klein littekentje aan de tepelhofrand, evt. een I-vormig litteken tot evt. een ankervormig litteken.
  • Combinatie van pseudolifting d.m.v. prothese met een huidlifting en tepelhofverplaatsing: gelijktijdig of beter nog in 2 zittijden.

Tijdens dit consult zal ook besproken worden waar de tepels het best worden geplaatst. 

De ingreep zal in detail besproken worden waarbij de risico's, de beperkingen en de littekens verduidelijkt worden. Ook zal de aard van anesthesie, de plaats waar je de ingreep ondergaat (meestal het A.Z. Vesalius te Tongeren), en het tijdstip waarop je moet aanwezig zijn voor de ingreep, evenals de kostprijs besproken worden. 

Hoe bereid je jezelf voor op een borstlifting?

Het kan zijn dat dokter D'Hondt je een mammografie voor de ingreep aanraadt en dit afhankelijk van jouw voorgeschiedenis en ouderdom. Ook zal je gezegd worden waarop je moet letten voor de ingreep, welke medicaties je moet nemen en welke medicaties verboden zijn, er worden je ook richtlijnen gegeven betreffende roken en eten. Het zorgen voor een steun-BH is eveneens belangrijk aangezien je deze achteraf gedurende ca. 1 maand moet dragen en dit zowel overdag als 's nachts. Ook zorg je best dat er iemand is die je naar huis kan brengen. 

De borstlifting zelf:

Deze ingreep duurt al naargelang de methode tussen een half uur en 3,5 uur. De ingreep kan zowel onder volledige narcose maar eventueel ook in een roesslaap, gecombineerd met lokale verdoving, worden uitgevoerd. 

De standaard techniek bestaat er in dat er een ankervormig litteken ontstaat, maar ook kleinere littekens (I-vormig of enkel rond het tepelhof) zijn soms mogelijk. 

De incisies bakenen een huidareaal dat zal worden ontdaan van de opperhuid of volledig zal worden verwijderd en dat tevens de nieuwe tepelpositie bepaalt. Nadat het teveel aan huid verwijderd is, worden tepel en tepelhof naar een hogere positie gebracht zonder dat deze volledig losgemaakt worden van de huid. De huid die zich rond de oorspronkelijke tepelhofpositie bevond, wordt dan naar beneden en naar elkaar gebracht om zo de nieuwe borstvorm te bereiken. De hechtingen worden aangebracht rond het tepelhof, vanuit het tepelhof verticaal naar beneden tot aan de borstplooi en in de borstplooi zelf. Bij sommige patiënten met een elastische huid, relatief kleine borsten die niet erg doorhangen kunnen door minder uitgebreide methodes en dus met minder littekens worden gelift. Een voorbeeld hiervan is de zgn. concentrische borstlifting (donut-lifting) waarbij een cirkelvormige snee rond het tepelhof wordt gemaakt en een donut-vormig huidareaal wordt verwijderd. 

Indien er bij jou tevens gelijktijdig met de borstlifting een borstprothese wordt geplaatst, kan deze ofwel direct onder het klierweefsel ofwel onder de grote borstspier worden aangebracht. 

Na de borstlifting: 

Als je ontwaakt, bemerk je een tapeverband over het normale verband van de wondjes. Dit tapeverband vervangt gedurende enkele dagen de steun-BH die achteraf moet worden gedragen gedurende een maand. 

Je hebt een beetje pijn maar niet zo erg, je borsten zijn gezwollen en kunnen hier en daar blauw of geel verkleurd zijn. De ongemakken worden door de voorgeschreven medicatie weggenomen. 

De wondjes worden op regelmatige tijdstippen verzorgd en de draadjes moeten niet verwijderd worden aangezien het allemaal in de huid verlopende draadjes zijn die vanzelf oplossen. 

Indien de huid van jouw borsten droog zou aanvoelen na de ingreep, kan je deze verzorgen met een hydraterende crème. Na 6 weken mogen de littekentjes verzorgd worden met een anti-littekencrème. 

Soms kan het zijn dat het gevoel in de tepel en de huid van de borst verminderd is door de opgetreden zwelling na de ingreep. Dit verminderde gevoel zal langzaam verdwijnen samen met de borstzwelling gedurende de weken die op de ingreep volgen. Soms kan het echter maanden duren en in uitzonderlijke gevallen blijvend zijn. 

Herstelperiode:

Het helingsproces gebeurt zeer geleidelijk. Hoewel men na 1 of 2 dagen al goed vooruit kan, is het raadzaam zeker niet de eerste week na de ingreep terug te gaan werken. Het hangt ervan af hoe je je voelt na de ingreep om te bepalen wanneer je terug aan het werk kan . Gedurende de eerste 2 tot 3 weken kan men best geen zaken boven het hoofd tillen. Indien je ongewone symptomen opmerkt na de ingreep, is het beter meteen dokter D'Hondt te contacteren. 

Jouw nieuw uiterlijk na een borstlifting:

Dokter D'Hondt zal zijn uiterste best doen om jouw littekens zo klein en zo onzichtbaar mogelijk te maken. Toch moet men er aan denken dat de littekens na een borstlifting eventueel uitgebreid kunnen zijn en dat ze blijvend zijn. De littekens kunnen gedurende maanden rood en hard blijven en zullen na 6 maanden geleidelijk minder zichtbaar worden en eventueel fijne, witte lijntjes worden. De littekens worden zo aangebracht dat men ze zelfs bij laag uitgesneden bloesjes niet kan zien. 

Je moet er ook aan denken dat een borstlifting jouw borst niet voor eeuwig en altijd stevig zal maken omdat de zwaartekracht, zwangerschappen, gewichtsschommelingen en ouderdom een negatieve invloed uitoefenen op de borstvorm. Vrouwen die tevens borstprothesen hebben laten plaatsen zullen langere tijd stevige borsten hebben! 

De tevredenheid over jouw borstlifting zal des te groter zijn naarmate je de aard van de ingreep beter begrijpt en jouw verwachtingen betreffende het resultaat realistischer zijn.

Terug naar
borstlifting algemeen

 

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.