Borstvergroting


Aard van de ingreep:

Hierbij worden de borsten vergroot door het inbrengen van prothesen. Er bestaan zeer veel verschillende prothesen die allemaal voor - en nadelen hebben. 

3 geschetste toegangswegen voor het plaatsen van borstprothesen


Deze prothesen kunnen worden ingebracht via een insnede in de borstplooi, via een insnede t.h.v. de tepel en tepelhof, via een insnede in de oksel of via een insnede in de navel. Deze verschillende mogelijke toegangen zijn niet voor alle soorten prothesen willekeurig geschikt. De gebruikte toegang is soms afhankelijk van het type prothese. De prothesen kunnen voor of achter de grote borstspier worden aangebracht. Beide plaatsen hebben ook voor - en nadelen indien je ze tegenover elkaar afweegt. 

   
Schematische tekeningen van een borstprothese geplaatst voor en achter de spier


Duur van de ingreep:

Variërend van 50 tot 75 minuten.

Anesthesie:

Volledige narcose.

Waar wordt de ingreep uitgevoerd?

In de privé-kliniek van Dr. D'Hondt.

 


Neveneffecten:

Pijn gedurende enkele dagen.
Zwelling van de borsten, verandering in het gevoel van de tepels en verkleuring van de huid kan mogelijk zijn. 
Gedurende enkele weken kunnen de borsten overgevoelig zijn bij aanraking. 

Risico's: 

- Infectie, wat men tracht te voorkomen door 
  het geven van een antibioticum tijdens de ingreep. 
- Nabloeding. 
- Kapselcontractie. 
- Protheseverschuiving.
- Lekkage van prothesen.


Vele van deze risico's zijn te verwaarlozen en lekkage kan zelfs niet optreden bij het kiezen van de juiste prothese.
Verandering in gevoel van de tepels is meestal maar tijdelijk. 

Herstelperiode:

Na 1 week kan men terug aan het werk. 
Fysisch contact met de borsten kan men best 3 weken uitstellen.

Dragen van een steun-BH gedurende 6 weken is nodig bij ruwwandige prothesen. Het littekentje heeft minstens 6 maanden nodig om af te bleken. 

Duur van het resultaat:

Is afhankelijk van de soort prothese en het al dan niet optreden van kapselcontractie.
Sommige prothesen kunnen meer dan 20 jaar ongestoord in het lichaam blijven. 

 Meer informatie

 

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.