Meer informatie

Inleiding:

Vrouwen met zeer grote borsten kunnen meerdere medische problemen ondervinden zoals nek- en rugpijn t.g.v. het gewicht, huidirritaties in de plooien (zweten), zelfs ademhalingsproblemen. Men kan zeer dikwijls groeven op de schouders bespeuren, veroorzaakt door hun BH-bandjes. Sommige vrouwen voelen zich er ook psychisch niet prettig bij! Voor al deze vrouwen is een borstverkleinende ingreep de oplossing. Tijdens de ingreep wordt klierweefsel, vet en huid verwijderd zodat de borsten kleiner, lichter en steviger worden. Men kan tezelfdertijd de omvang van het tepelhof aanpassen. Het doel van de ingreep bestaat er in de borsten te verkleinen in proportie met de rest van het lichaam en deze een betere vorm te geven. 

Je kan hier de nodige informatie over borstverkleiningen vinden indien je deze ingreep overweegt. Specifieke vragen kunnen in het persoonlijke consult met dokter D'Hondt worden gesteld. 

De beste indicaties voor een borstverkleining:

Een borstverkleining wordt meestal uitgevoerd uit medische noodzaak, eerder dan om cosmetische redenen. Vooral vrouwen bij wie zware borsten hun bewegingsvrijheid beperken en hun fysisch ongemak veroorzaken, zijn ideale kandidaten. Meestal moeten de borsten volledig ontwikkeld zijn vooraleer deze ingreep wordt uitgevoerd. Het kan natuurlijk ook eerder indien deze sterk ontwikkelende borsten een aanzienlijk fysisch ongemak veroorzaken. De beste kandidaten zijn diegenen die de ingreep begrijpen en realistische verwachtingen over het resultaat hebben. Vrouwen die borstvoeding willen geven, wachten beter om de ingreep te laten uitvoeren. 

Voor de ingreep:

In een voorafgaand gesprek worden de wensen van de patiënte betreffende cup-inhoud besproken evenals de methode van de ingreep (I-vormig of ankervormig litteken). Ook is eventueel een pré-operatieve mammografie noodzakelijk. De algemene risico's worden beoordeeld afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patiënt. Dokter D'Hondt zal jouw borsten onderzoeken en opmeten. Vooraf wordt ook bepaald waar zich de toekomstige tepelhofpositie zal bevinden. Meestal wordt deze op dezelfde hoogte gebracht als de borstplooi. De ingreep zal je gedetailleerd worden uitgelegd en indien de mogelijkheid bestaat, wordt een aanvraag door dokter D'Hondt ingediend bij de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds om een gedeeltelijke financiële tussenkomst te verkrijgen. 

Mogelijke risico's en ongemakken:

Een borstverkleining is geen simpele operatie maar is wel veilig indien uitgevoerd door een ervaren plastische chirurg. Maar niettemin bestaat de mogelijkheid, zoals bij elke operatie, dat er zich complicaties voordoen. 

Mogelijke complicaties zijn:

- Nabloeding in zeer uitzonderlijke gevallen.
- Infecties, die meestal worden voorkomen door het toedienen van antibiotica tijdens 
  de ingreep.
- Een allergische reactie op de narcosemedicatie (zeer uitzonderlijk).
- Sommige patiënten ontwikkelen kleine zweertjes rond het tepelhof, die met 
  een antibiotische zalf zeer goed kunnen worden behandeld.
- Tepel en tepelhof kunnen na de ingreep, in zeer uitzonderlijke gevallen, 
  een mindere doorbloeding vertonen en zelfs gedeeltelijk of volledig afsterven 
  maar nog eerder bij rooksters. 
  In dergelijke gevallen kan men wel tepel en tepelhof heropbouwen wat meestal 
  gepaard gaat met huidgreffen afgenomen op andere plaatsen van het lichaam. 
  Dit risico op complicaties kan worden verminderd door nauwgezet 
  de gegeven instructies van dokter D'Hondt op te volgen.

Deze borstverkleinende ingreep laat zichtbare littekens achter hoewel zij na meerdere maanden afbleken. De littekens kunnen door een BH volledig worden bedekt. De littekens kunnen bij rooksters breder zijn omdat bij hen de wondheling trager verloopt. Het gevoel in de tepel kan na de ingreep veranderd zijn (beter of minder gevoel). Aangezien deze ingreep eventueel vele melkgangen naar de tepel kan beschadigen, is het mogelijk dat een toekomstige borstvoeding bemoeilijkt wordt en zelfs eventueel onmogelijk wordt. 

Hoe bereid je jezelf het best voor op een borstverkleining?

In sommige gevallen is een mammografie nodig vooraleer de ingreep wordt uitgevoerd. Dokter D'Hondt zal je ook richtlijnen meegeven over een eventueel dieet, drinken, roken, het innemen van bepaalde vitamines en medicatie. Het spenderen van eigen bloed vooraf aan de operatie is meestal niet nodig omdat het bloedverlies meestal binnen de perken blijft. Belangrijk is ook dat je iemand voorziet om je de eerste dagen te helpen in dagdagelijkse bezigheden. 

Welke verdoving wordt er gebruikt?

De ingreep wordt in algemene narcose uitgevoerd en duurt ca. 2,5 tot 3 uur. 

Hospitalisatie of ambulante ingreep?

In het AZ. Vesalius Tongeren waar men 2 tot 3 dagen verblijft. 

Duur van de borstverkleinende ingreep:

Variërend van 2,5 uur tot 4 uur. 

Techniek van de borstverkleinende ingreep:

Er bestaan verschillende technieken maar de standaardtechniek gaat gepaard met een ankervormig litteken. 

Dit litteken bevindt zich rond het tepelhof, verticaal naar beneden tot aan de borstplooi en vervolgens in het verloop van de natuurlijke horizontale borstplooi. In sommige gevallen, vooral bij jonge vrouwen met een elastische huid en waarbij niet zeer veel weefsel moet worden verwijderd, is een I-vormig litteken mogelijk. Bij deze laatste techniek ontbreekt het horizontale litteken in de borstplooi hoewel het na enkele maanden nodig kan zijn toch nog een klein littekentje in de borstplooi aan te brengen indien de huid onder het tepelhof t.h.v. het verticale litteken onvoldoende samentrekt. Bij het I-vormig litteken moet men ca. 3 maanden geduld hebben vooraleer de borst haar definitieve vorm krijgt. Het overtollige klier-, vet- en huidweefsel worden verwijderd en het tepelhof wordt herschikt in zijn nieuwe hoger gelegen positie. 

In de meeste gevallen blijft de tepelhof gesteeld via haar bezenuwing en bloedvoorziening. Soms is het bij extreem grote borsten nodig de tepelhof volledig te scheiden van de huid en deze als greffe hogerop in de nieuwe positie aan te brengen. In dit laatste geval gaat het gevoel in de tepel volledig verdwenen zijn. De diameter van het tepelhof wordt zo nodig aangepast aan het verkleinde volume van de borst. Door het naar elkaar toebrengen van de huid aan beide zijden van de borst wordt de nieuwe borstvorm bereikt. T.h.v. de borstkaszijwand onder de oksel kan men het teveel aan onderhuids vet verwijderen dankzij liposculptuur. De hechtingen gebeuren allemaal met oplosbare draadjes behalve 1 draad daar waar het verticale litteken samenkomt met het horizontale litteken. 

Op het einde van de ingreep wordt een drainage aangebracht. In uitzonderlijke gevallen, waarbij enkel vet moet worden verwijderd uit de borsten, kan men eventueel de ingreep beperken tot een liposculptuur(vetafzuiging). 

Tekening voor de borstverkleinende ingreep aangebracht op de borsten. 

   
Huid die ontdaan wordt van zijn opperhuid.
Na het verwijderen van de opperhuid rondom de tepelhof en het verwijderen van huid en klierweefsel, wordt de in grootte aangepaste tepelhof in zijn nieuwe positie gebracht. Alternatieve techniek waarbij het tepelhofcomplex niet meer gesteeld is via de huid en zijn doorbloeding uit de diepte ontvangt.


In geval het tepelhofcomplex zeer ver naar boven moet worden verplaatst wordt zowel boven als onder een reepje huid van zijn opperhuid ontdaan. (rood areaal). Het borstklierweefsel is op deze tekening reeds verwijderd.

   
Sluiten van de huidmantel en fixeren van de tepel in zijn nieuwe positie na het naar boven verplaatsen van het tepelhofcomplex via een huidbrug ontdaan van zijn opperhuid boven de tepelhof. (minder ver naar boven te verplaatsen tepelhofcomplex.)
Verdere hechting van de huidmantel.


Resultaat na sluiting van huidmantel en hechting van de tepel in zijn nieuwe positie.
 

Na de borstverkleinende ingreep:

Na de ingreep zijn de borsten ingetapet en heeft men slechts weinig pijn. De drains worden na 24 uur. verwijderd en dan mag de patiënte het ziekenhuis verlaten. Men moet gedurende meerdere weken een steun-BH dragen. Dokter D'Hondt zal je bij het ontslag uit het ziekenhuis een afspraak geven voor een eerste ambulante controle. Gedurende enkele weken blijven de borsten nog gezwollen. 

Hoe verloopt het herstel?

De dag na de operatie kan men terug rondlopen terwijl de borsten zijn ingetaped. De tweede dag na de ingreep worden de drains verwijderd en het verband ververst. Daarop kan men het ziekenhuis verlaten met een steun-BH. Gedurende 3 tot 4 weken vermijdt men best om zwaardere voorwerpen op te tillen. Na ca. 2 weken kan men meestal zijn normale werkzaamheden terug hervatten. Gedurende enkele weken is een moeheidgevoel normaal en zo lang wacht men best met het uitvoeren van sportactiviteiten of andere inspanningen. Gedurende 6 weken is enkel een zacht fysisch contact met de verkleinde borsten aangeraden. Het verlies van een beetje wondvocht of het ontstaan van kleine korstjes is normaal na de ingreep. Indien men iets ongewoons zou vaststellen, zoals hevige pijn of een bloeding, mag men niet aarzelen dokter D'Hondt dadelijk te contacteren. 

Het resultaat na een borstverkleinende ingreep:

Hoewel het maar 2 tot 3 weken duurt vooraleer de borsten ontzwollen zijn, kan het tot een half jaar duren voor dat jouw verkleinde borsten hun normale nieuwe vorm hebben bereikt! Zelfs dan nog kan de vorm veranderen t.g.v. gewichtsschommelingen, hormonale veranderingen en zwangerschap. 

   

Voor de ingreep                                                                 Na de ingreep


Dokter D'Hondt zal de nodige inspanningen doen om jouw littekens zo onopvallend mogelijk te maken. Niettemin zijn de littekens blijvend en kunnen zij verbreed en opvallend voorkomen. Meestal zullen de littekens na verloop van 6 maanden geleidelijk verbleken tot witte fijne lijntjes. De littekentjes zullen niet zichtbaar zijn bij het dragen van een BH. 

Terug naar
borstverkleining algemeen

 

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.