Face- en halslift

Face- en halslift (Extended SMAS-techniek):

Vooraf moet roken gedurende 4 weken worden gestopt en er dient voldoende vitamine C en K worden ingenomen. Aspirine of aspirinederivaten en andere bloedverdunners moeten tijdig worden stopgezet. De haren moeten thuis nog met een desinfecterende shampoo worden gewassen. De ingreep kan in narcose of in een roesslaap worden uitgevoerd. Tijdens de ingreep wordt een antibioticum en een ontzwellend middel toegediend. Er wordt een incisie gemaakt t.h.v. de slaapstreek (achter of juist voor de haargrens), juist voor de oorschelp tot rond het oorlelletje, vervolgens achter het oor tot in het behaarde achterhoofd. 

Bij een goed aangelegde incisie zijn achteraf geen opvallende littekens zichtbaar.

De huid wordt losgeprepareerd tot op een bepaald niveau en vervolgens wordt de zeer dunne spierpeesplaat (SMAS) (die de huid aan het diepergelegen weefsel fixeert) aangespannen en opnieuw verankerd. De overtollige huid wordt weggesneden zonder enige vorm van spanning zodat een "maskerachtig" uitzicht vermeden wordt. Soms wordt een bijkomend sneetje gemaakt onder de kin om een optimale contour van de hals te kunnen verwezenlijken. De ingreep duurt ongeveer 4 uren. 

Na de ingreep verblijft de patiënt meestal gedurende 1 nacht in het ziekenhuis en wordt het eerste verband de volgende morgen vernieuwd. Een eventuele drain wordt dan ook verwijderd. Reeds na 4 dagen worden sommige draadjes verwijderd. Mogelijke complicaties zoals zenuwbeschadiging, nabloeding en huidnecrose zijn uiterst zeldzaam. Een tijdelijke gevoelsvermindering van de huid t.h.v. de wangen is normaal evenals een "gespannen aanvoelen). Men kan zijn sociale kontakten terug hervatten na 7 tot 10 dagen. 

 

Minifacelifts of MACS-lift:

Deze ingreep kan gemakkelijk in roesslaap en locale verdoving worden uitgevoerd. Ook hier is het beter het roken vooraf te stop te zetten en voldoende vitamines tot zich te nemen, evenals bloedverdunners en aspirine te vermijden. 

Bij deze ingreep wordt enkel aan de haargrens van de slaap evenals voor de oorschelp een incisie gemaakt. Achter de oorschelp bestaat er dan ook helemaal geen litteken. De huid wordt ook los gemaakt en de fijne spierpeesplaat (SMAS) die de huid fixeert aan de diepere lagen, wordt aangespannen d.m.v. 2 tot 3 onoplosbare draadjes zonder dat de spierpeesplaat wordt losgemaakt. De ingreep duurt beduidend minder lang in vergelijking met een volledige face-lift en veroorzaakt ook minder zwelling en een snellere genezing. 

Na 5 tot 7 dagen kan men zijn sociale contacten weer hervatten.

 Meer informatie

 

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.