Meer informatie

Aard van de ingreep:

De neus krijgt een andere vorm door o.a. de grootte van de neus of delen van de neus te verkleinen of te doen toenemen, door een bult op de neusrug te verwijderen, door de vorm van de neustip te veranderen, door de neusopeningen te verkleinen en door de hoek tussen bovenlip en neus te veranderen. 

Soms worden hierdoor ook ademhalingsproblemen verbeterd en kan een financiële tussenkomst van de mutualiteit mogelijk zijn (bvb. bij gelijktijdige correctie van het neustussenschot). De ingreep kan volledig "gesloten" worden uitgevoerd waarbij enkel incisies aan de binnenzijde van de neusholte worden gemaakt of "open" waarbij tevens een klein onopvallend litteken van 4 mm t.h.v. de neussteeg wordt gemaakt. Of de ingreep "open" of "gesloten" wordt uitgevoerd, hangt af van wat er juist aan de neus dient veranderd te worden. 


De projectie tussen neus en gelaatsvlak.Neuspuntrotatie om de hoek tussen bovenlip en neussteeg te veranderen.Het is bij een neusplastie mogelijk de neuspunt hoger of gelijk te leggen met de neusrug.Een indicatie voor een neusplastie is een onvoldoende projectie van de neuspunt t.o.v. de neusrug.Incisie van het neusvleugelkraakbeen via een insnede aan de binnenkant van de neusholte.Verdere incisie van het neusvleugelkraakbeen om het bovenste deel van het neusvleugelkraakbeen weg te nemen met als doel de neustop te versmallen en de neustip naar boven toe te roteren.Via een incisie aan de binnenkant van de neusholte kan de kraakbenige en beenderige neusrug verlaagd en gemodelleerd worden.
 

Duur van de ingreep:

1 tot meerdere uren afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep. 
 

Anesthesie:

Volledige anesthesie, soms bij kleinere correcties in plaatselijke verdoving gecombineerd met een kalmeringsmiddeltje. 
 

Ambulant of hospitalisatie?: 

Meestal kan men 's avonds terug naar huis keren. 

Neveneffecten:

Tijdelijk voelt de neus sterk opgezwollen aan vooral bij de "open" methode. Ook rond de ogen kan de huid gezwollen en blauw- tot geelachtig verkleurd zijn. Eventueel treedt wat hoofdpijn op. Ook kan er onmiddellijk na de ingreep wat bloed uit de neusholte lopen. 

Risico's: 

- Geringe kans op infectie. 
- Er kunnen kleine rode stipjes optreden t.h.v. de neus door het openspringen van zeer kleine haarvaatjes. 

Herstelperiode:

- Na 1 tot 2 weken kan men weer aan het werk gaan. 
- Echte fysische inspanningen mogen eerst na 2 tot 3 weken gedaan worden.
- Gedurende 8 weken moet men zonnebrand op de neus vermijden evenals overdreven warmte en lichte traumata (slagen op de neus).
- Het definitieve resultaat is soms pas eerst na 1 jaar te zien daar de neus tot 1 jaar nodig kan hebben om volledig af te zwellen. 

Duur van het resultaat:


Onbegrensd in normale omstandigheden.
Aantekening op het einde van een neusingreep indien een versmalling van de neusopening nodig is.

Terug naar
neusplastie algemeen

 

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.