Buikwandplastie

Indien U een buikwandplastie overweegt:

Dit is een grote ingreep om het teveel aan huid en onderhuids vetweefsel van de midden- en onderbuik te verwijderen en de buikspieren aan te spannen. Deze ingreep kan zeer drastisch het voorkomen van een vooruitstekende buik verminderen en zelfs doen verdwijnen. Wel moet men weten dat er een blijvend litteken ontstaat hetgeen zelfs van heupkam tot heupkam kan verlopen indien men veel overschot aan huid en onderhuids vetweefsel moet laten wegnemen. Indien men een buikwandplastie met naveltranspositie overweegt, krijg je hier een idee hoe deze ingreep wordt uitgevoerd en welk resultaat je kan verwachten. Al jouw vragen zullen natuurlijk niet worden beantwoord aangezien vele vragen zeer individueel zijn. Indien je iets niet begrijpt kan je best er naar vragen tijdens een persoonlijk consult met jouw plastisch chirurg.

Voor de ingreep                                                              Na de ingreep

De beste indikaties voor een buikwandplastie:

De beste kandidaten zijn diegenen die zich in een relatief goede gezondheid en fitheid bevinden maar die zich zorgen maken om een grote hoeveelheid onderhuids vet en een losse buikwandhuid waarbij een dieet of sport niet helpt of niet mogelijk is. Deze ingreep is vooral nuttig voor vrouwen bij wie de buikspieren en de buikwandhuid zodanig zijn uitgerokken door meerdere zwangerschappen dat deze definitief hun elasticiteit verloren hebben en zich niet meer kunnen samentrekken. Ook het verlies van de huidelasticiteit bij oudere patiënten met lichte obesitas is een goede indikatie voor een buikwandplastie. Patiënten die veel willen vermageren doen dit best nog voor deze ingreep door dieet en/of sport. Ook vrouwen die nog zwanger willen worden, stellen beter de ingreep tot daarna uit aangezien tijdens de zwangerschap de rechte buikwandspieren terug uit elkaar kunnen wijken indien ze reeds een buikwandplastie ondergingen. Indien je reeds littekens hebt van vroegere buikchirurgie (bv. een groot litteken na een galblaasoperatie) kan het zijn dat uw plastisch chirurg er zal op wijzen dat deze littekens door de buikwandlifting veel opvallender kunnen worden. Een buikwandplastie kan uw zelfbeeld verbeteren maar zal daarom nog niet uw uiterlijk op de voor U ideale wijze veranderen of zal er niet noodzakelijkerwijze voor zorgen dat mensen U anders gaan benaderen. Vooraleer je tot een buikwandplastie beslist, moet je zorgvuldig nadenken over je verwachtingen en deze met Dokter D'Hondt bespreken.

Bij elke ingreep bestaat er enig risico en onzekerheid:

Elk jaar worden er in de wereld duizenden abdominoplasties met succes uitgevoerd. Indien deze ingreep uitgevoerd wordt door een gekwalificeerd plastisch chirurg die ervaring heeft met "bodycontouring" zijn de resultaten over het algemeen heel tevredenstellend. Ondanks dit zijn er steeds risiko's en specifiek mogelijke complicaties met een abdominoplastie mogelijk. Postoperatieve complicaties zoals infectie en trombosen (bloedklonters in bloedvaten) zijn zelden maar niet onmogelijk. Infecties kunnen behandeld worden met drainage en antibiotica maar zal het ziekenhuisverblijf verlengen. Men kan het risico op thrombose verminderen door zo vlug mogelijk rond te lopen na de ingreep. Slechte wondheling, met als gevolg opvallende littekens, kunnen een tweede ingreep noodzakelijk maken. Daarom wordt aan rokers sterk geadviseerd het roken 4 weken op voorhand te stoppen omdat roken het risico van complicaties en vertraagde wondgenezing kan veroorzaken.

Je kan het risico op complicaties verminderen door nauwgezet de instructies van jouw plastische chirurg voor en na de ingreep op te volgen en vooral met betrekking tot wanneer en hoe je je fysische activiteit weer dient op te nemen.

De voorbereiding tot de buikwandplastie:

Dokter D'Hondt zal je specifieke instructies geven hoe je jezelf het best kan voorbereiden op deze ingreep met inbegrip richtlijnen inzake eten, drinken, roken, inname van vitamines en medicatie.

Indien je rookt, dien je daarmee te stoppen ten minste 2 weken voor de ingreep en dit niet te hervatten tot minstens 2 weken na de ingreep. Best vermijdt men overdreven blootstelling aan de zon vooral van de buik voor de ingreep en ga niet op een strikt dieet omdat beide faktoren de wondgenezing negatief kunnen beïnvloeden. Indien je een kou vat of één of andere infectie opdoet, moet je waarschijnlijk de ingreep uitstellen.

Zorg ervoor dat je iemand vindt die je na de ingreep kan helpen voor een paar dagen.

Waar wordt de buikwandplastie uitgevoerd :

Om veiligheidsredenen kan men deze ingreep het best laten uitvoeren in het ziekenhuis A.Z. Vesalius te Tongeren waar men enkele dagen kan verblijven.

Anesthesie bij een buikwandplastie:

Volgens norm wordt deze ingreep in volledige narcose uitgevoerd omdat dan ook de buikspieren goed gerelaxeerd zijn en omdat dit, zowel voor patiënt als chirurg, komfortabeler is. Indien men de ingreep uitvoert in een roesslaap, gecombineerd met plaatselijke verdoving, blijf je wakker en heb je toch regelmatig een zeer onaangenaam gevoel eventueel zelfs gepaard gaande met pijn.

De methode van een buikwandplastie:

Een volledige buikwandplastie met navelrepositie duurt ca. 2,5 tot 3 uur en hangt vooral af van de uitgebreidheid van de vetschort en het daarmee gepaard gaande noodzakelijke werk. Een partiële gedeeltelijke buikwandplastie (zonder naveltranspositie) duurt ca. 1 tot 2 uur.

Meestal wordt een incissie gemaakt gaande van de ene tot aan de andere heupkam, juist boven de pubis en parallel aan de liesplooi zodat het litteken passend binnen de bikinilijn valt.


Een tweede insnede wordt rond de navel gemaakt om deze los te maken van het om Bij een partiële abdominoplastie is het litteken veel korter en wordt de navel ongemoeid gelaten, alhoewel het kan zijn dat de navel bij een partiële abdominoplastie teveel naar omlaag wordt getrokken bij het sluiten van de wonde.

 
De huidflap wordt vervolgens omlaag getrokken en overtollige huid wordt verwijderd. Er wordt een nieuwe opening gemaakt voor de navel die hier wordt vastgehecht. Tenslotte wordt de insnede t.h.v. pubis en liesplooien gehecht, het verband wordt aangebracht evenals een tijdelijke drain om het overtollige wondvocht te laten aflopen gedurende 1 tot 2 dagen. Tevens wordt een buikband aangebracht.

Bij een partiële (gedeeltelijke) buikwandplastie wordt de huidflap enkel tussen de navel en de insnede vrijgeprepareerd. Deze flap wordt naar omlaag getrokken, overtollige huid wordt weggenomen en de flap wordt onderaan terug gehecht.

Na de buikwandplastie:

Gedurende de eerste paar dagen is de buikwand gezwollen en voel je pijn en oncomfortabelheid, hetgeen echter wordt gecontroleerd door de nodige pijnmedicatie. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep wordt je uit het ziekenhuis ontslagen na 2 tot 3 dagen. Er zal je gezegd worden wanneer je je kan douchen en wanneer je op controle dient te komen om het verband te wisselen. Alhoewel men de eerste dagen nog een beetje voorover gebogen loopt, moet men zo snel mogelijk opnieuw normaal rechtop lopen.

De hechtingen gebeuren in de huid met oplosbare draad die niet hoeft te worden verwijderd.

Hervatten van normale aktiviteiten na een buikwandplastie:

Het kan weken tot maanden duren vooraleer je je weer de 'oude' voelt. Indien je voor de ingreep in een goede conditie was met sterke buikspieren zal het herstel veel vlugger gebeuren. Sommige mensen gaan na 2 weken terug aan het werk, terwijl anderen 3 tot 4 weken nodig hebben om te kunnen herstellen.

De eerste 3 tot 6 maanden kan het zijn dat de littekens lijken te verergeren, maar dit is een normaal verschijnsel. Je mag er vanuit gaan dat het 9 tot 12 maand duurt vooraleer je littekens vlak worden en afbleken. Alhoewel deze littekens nooit volledig verdwijnen, zijn deze littekens niet zichtbaar in een zwempak.

Het nieuwe uitzicht na een buikwandplastie:

Deze ingreep schept uitstekende resultaten bij mensen met zwakke buikspieren en teveel aan buikwandhuid. In de meeste gevallen zijn de resultaten langdurig indien je een goed dieet volgt en regelmatig sport beoefend.

 


Indien de verwachtingen realistisch zijn en indien je bereid bent de consequenties te dragen van een blijvend litteken en een lange herstelperiode, kan deze ingreep je goed van dienst zijn.

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.