Liposuctie

Aard van de ingreep:

Hiermede wordt de lichaamsvorm verbeterd door de vetdepots, die weerstandig zijn aan lichaamsoefeningen en dieet, te verwijderen met een canule en een instrument dat een vacuüm (luchtledigheid) creëert en dit via minimale kleine steekopeningetjes. Bij dokter D'Hondt wordt hierbij de "tumescentie"-techniek toegepast, wat wil zeggen dat vooraf een fysiologische vloeistof met een bepaalde samenstelling wordt ingebracht onder de huid zodat de vetcellen gemakkelijker worden afgezogen en de pijn minimaal of onbestaande is. Vooraf wordt een antibioticum en een middel tegen het ontstaan van blauwe plekken gerecepteerd.


Achteraf moet men een compressiekledingstuk dragen gedurende 4 tot 6 weken. 


In zeldzame gevallen kan het gebruik van de ultrasonore techniek nuttig zijn zoals bij zeer grote hoeveelheden vet en bij zeer harde vetcompartimenten. Aangezien echter de steekincisies duidelijk groter moeten zijn dan bij de traditionele techniek (beschermhuls voor de huidranden is noodzakelijk), de risico's op huidletsels door necrose en het apparaat zeer duur is en anderzijds de resultaten die hiermee te bereiken zijn niet beter zijn, werd dit apparaat niet aangeschaft. 

Op welke plaatsen van het lichaam is liposculptuur mogelijk?
T.h.v. het gelaat is het mogelijk voor kin, wangen en hals. De bovenarmen, de borsten zijn eveneens mogelijk. Frequente plaatsen zijn buik, lenden, dijen buiten en binnen, binnenzijde knieën, billen, kuiten en enkels. 

Duur van de ingreep:

Is afhankelijk vooral van het aantal zones dat moet worden behandeld en kan 1 tot 2 uren en zelfs langer duren. Het afzuigen van meer dan 4 liter vet verhoogd het risico op complicaties zeer sterk. 

Anesthesie:

Kan zowel in plaatselijke als in volledige verdoving worden uitgevoerd. Volledige verdoving verdient mijn voorkeur omwille van verschillende redenen: komfort van patiënt en operateur, betere afwerking mogelijk aangezien tegen het einde van de ingreep de pijn bij de patiënt toeneemt en men ofwel vloeistof moet bijgeven ofwel te vlug gaat tevreden zijn met het resultaat. 

Hospitalisatie of ambulant?: 

Meestal kan de patiënt dezelfde dag terug naar huis gaan. 

Neveneffecten:

Tijdelijke blauwachtige tot geelachtige huidsverkleuring met gevoelsvermindering en zwelling. 
Een pijnlijk brandend gevoel ontstaat wanneer men zich in beweging zet. 
De pijn kan gemakkelijk verholpen worden met paracetamol. 
Gedurende de eerste 24 uur kan er roodverkleurde vloeistof (mengsel van de ingebrachte vloeistof met wat bloed) sijpelen uit de steekopeningetjes.
Groter steekopeningen bij de techniek met ultrahoge tonen. 

Risico's: 

Asymmetrie.
Huidoneffenheden vooral bij slappe oudere huid. 
Pigmentatiestoornissen (donkerder worden van de huid vooral aan de binnenkant van de dijen mogelijk, alhoewel zeer zeldzaam) 
Huidkwetsuren (vooral bij de ultrahoge tonentechniek).
Infectie (om dit te voorkomen worden antibiotica genomen). 

Herstelperiode:

Na 1 tot 2 weken kan men zijn werk hervatten. 
Met zeer inspannende sporten wacht men best 4 weken. 
De zwelling is na 12 weken volledig verdwenen en dan is het eindresultaat ook definitief bereikt. 

Duur van het resultaat:

Definitief indien men zijn voeding en lichaamsactiviteit in acht neemt. De vetcellen worden definitief verwijderd en worden na de puberteit niet meer gereproduceerd. Wel kunnen de verblijvende vetcellen onder de huid meer opgevuld worden door onachtzame voeding. Het is een figuurcorrectie en geen vermageringsmethode!


Dunne kanulen die ook bij de lipostructuur (lipofilling) kunnen gebruikt worden.

Heeft u een vraag?

Maak dan een afspraak, gelieve te telefoneren naar

+32 (0)477 75 94 35

Wij zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag van 10 tot 18 uur.